Fare for forgubbing i distriktene

Det er utrolig mange nye prosjekter ift bygging av boliger i byene. Men det blir veldig tettbygd og trangt. Derfor hender det at folk ønsker å flytte litt utenfor byene, slik at de kan få litt mer friluftsliv. Norge er ikke bare byene. Også distriktsNorge bør få hjelp til å tiltrekke nyetableringer (familier). Derfor håper og ønsker jeg at forslag om fradrag for pendlerne økes. Slik at vi kan gjøre det attraktiv for folk å flytte til distriktsNorge. Tross alt er det fare for forgubbing der. Samtidig som at færre flytter ut av byene. Dette bør være et absolutt for å ivareta hele nasjonen vår.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s