Hvordan bli kvitt fattigdom?

Et velferdssamfunn tar ansvar for velferden til innbyggerne. Et trygghetssystem sosialt og helsemessig Islam støtter tanken om at de rike betaler skatt. Når almissen (zakat) skal beregnes skal det være 2.5% av det en har av kapital (et helt sammenhengende år).
Hvor mange av bamefamilier / syke / aleneforsørgere greier å sette av en sum penger som er den samme et helt år? Veldig få. Siden ofte rekker det stort sett kun akkurat til denne måneden. Selv om de sparer blir sannsynligvis summen brukt før et år er gått. Men de rike derimot De har egenkapital i penger / eiendom. som er den samme hvert år og samtidig økende Dermed, dersom de hadde vært muslimer. og betalt denne almissen, hadde det ført til en bedre fordeling av goder og byrder mellom innbyggeme og støttet opp om en lik fordeling. Siden penger som er gitt til å betale almisse, skal gis til de som er fattige, syke, aleneforsørgere, eldre, barnefamilier. Almissen gis til de som ikke har råd til å betale almisse.
Det syns ikke alltid «utenpå». Hvem som har god råd og hvem som har dårlig råd. Dersom almisse hadde blitt et verdensfenomen, hadde verden blitt kvitt fattigdom innen kort tid. Derfor er rettferdig skattepolitikk noe også Islam støtter. Islam er en fredelig religion. Og har omtanke for folkets livssituasjon. Islam ønsker ikke at goder skal være ujevnt fordelt. Slik at de rike blir rikere. Og de fattige blir fattigere. Islam ønsker at de som har råd, skal jevne ut forskjellene. Slik at de som ikke har råd, skal få de basale godene ethvert individ har krav på. Derfor er Islams løsning : 2.5
% almisse en universell løsning. som har samme verdisyn som et velferdssamfunn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s