En trusselsituasjon ingen tør nevne


PST har kommet med endel trusselvurderinger av det høyre-ekstreme miljøet i det siste året. De har hele tiden ufarligiort det miljøet og hevdet at det er fragmentert og at det er flest eldre nordmenn. Uten å ha forsket på om de er aktive i å få flere i miljøet. Muslimer er gjort om til syndebukker uansett hva det er som er galt i samfunnet så er muslimer delansvarlige. Det muslimske miljøet har fortsatt ikke kompetanse til å uttale seg på et nivå som er besvarende til kritikken. Verken i debatter eller ved høringsuttalelser. Mens de høyre-ekstreme kan den norske kulturen og språket. De hetser med hersketeknikker for å prøve å bevise intellektualitet. Det de gjør at de bruker vanskelige ord uttrykk, referanse til norske kultur og bortforklarer noe som er åpenbart. Slik som to personer som snakker engelsk. Den ene snakker på et dagligdags nivå, mens den andre svarer med oxford engelsk. PST vet at uansett hvordan de vil formulere at det er antydninger til at det høyre-ekstreme miljøet er blitt farligere, kan kanskje føre til en forsterkende effekt. Og at de må ta debatten med de som støtter deres synspunkter, som kan bli ganske sterkt trykk fra flere hold. Dermed er situasjonen slik at de høyre-ekstreme vet de er ulven, men «deny it». PST vet det høyre-ekstreme miljøet er ulven, men er redd for at det skal eskalere situasjonen om de sier noe. Så de velger å ufarligiøre den istedet. Så er det muslimene som opplever denne hetsen hver dag på huden, som ikke får akseptanse for det de sier, trodd eller hørt. Hva skjer nå i Norge-land?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s