Hva tenker Senterpartiet om Norske Verdier?


Mens SP drømmer om frieriet i et regjeringsssamarbeid. er det avdekket grove brudd på dyrevern i flere gårder fra tilsynsmyndigheter. Bruddet var så grovt at gårdene vil miste flere millioner i bøter for å betale for det. SP som er et distrikts-Parti ønsker å samarbeide med Høyre regjering. som har drevet tilsynsmyndighet på en slik måte, at dyr i flere gårder har lidd lenge over tid. Hva om dette er det som hender i flere gårder i distriktene i Norge. Hvilken SP politikk synes det er greit å ha et tilsynsorgan som ikke fungerer for distriktene? Høyreregjering har ikke prioritert dette. Tilsyn er en statlig oppgave. Dersom dette tilsynsorganet har nedprioritert sine oppgaver i Erna-regierings 5 årig periode. Er det mulig at dette har satt sitt preg på de andre tilsynsorgan vi har i landet. Sannsynligvis er det flere gårdeiere som må betale med livsverket sitt pga lite hjelp fra tilsyn. Før vi begynner å kritisere gårdeierne. Tenk litt på, hvor har tilsynene vært i disse årene? Dersom dette «misbruket» var avdekket tidligere i prosessen av aktive tilsynsmyndighet hadde det begynt med en bot, og gårdeier hadde endret gård-driften. Idag ender det med at de gårdene som har oversett dyrevern pga lite tilsyn. vil bøte med å ‘miste alt’. Og det samme vil hende med SP om de samarbeider med denne regjeringen videre. Fordi for Høyre handler alt om lønnsomhet. Penger. Og for distriktene handler det om verdier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s