Politietaten – Brikke i et politisk spill?


Høyre har tvunget politi inn i en omorganisering som ledet til at daværende politisjef fratredet fra sin stilling. Med to søkere til politisjef stillingen, virker det som at Benedicte Bjørnland ble beordret inn i stillingen. Resultatet over våren er at etter ny politisjef i jobb, er det hevdet at politi-jobben er blitt farligere, så de kan ikke bruke ressurser på små-saker som før. Da passer det å ha en tidligere PST leder som ny direktør. Men dette er ikke alt. I de siste årene, fra ca 2015-16 er det blitt utdannet flere politifolk på politi-høgskolene. Dette har resultert til at flere politifolk, står uten jobb. Så frir Høyre til
SP om å ansette politifolkene i distriktet. SP som har en politikk som har vanskelig å forenes med SV sin politikk, begynte å drømme om samarbeid med regjering. Og slutter smått å være på lag med AP og SV på stortinget. Politiet som er i en omorganiseringsprosess. hvor jobben deres er blitt farligere, og omorganisering som fører til store forsinkelser i deres arbeidsprosesser. og politi-folk uten jobb over ca 3-4 år, føler presset om å ikke nevne så mye om FRP og Høyre sine Indirekte SIAN støtte, kanskje for først å kontroll over situasjonen. Kanskje fordi de er i en omorganisering, som kan bli verre enn den er pga Høyre FRP regjering. Eller kanskje siden politiet ønsker at politi-folk skal få fast ansettelse. Derfor er det lite nevnt av politiet om økende SIAN miljø. Og økende høyre-ekstremisme. Men realitenen er nok ikke så lik det som blir offentligjort. Ser dere ikke. Hvordan Erna-regjering har satt indirekte press på politi-etaten for å fremme •FRP• politikk. Dette er ulovlig bruk av makt. Kontrollorganet politistyrke skal være uavhengig av lovgivende organ (stortinget) og utøvende organ
(regjeringen). Likevel er det et faktum at mellom linjene, foregår det et annet politisk spill / maktkamp. Husker dere utredningen til PST om det høyreekstreme miljøet, hvor de hevdet at det er kun voksne mennesker og få ungdom. Så har SIAN fitt lov til å være tilstede i Arendalsuka i de siste årene, uten at det er blitt stoppet. Før i år da Arbeiderpartiet og SV har satt sterkt press på arrangørene om å lukke døren for SIAN. Men i disse årene hvor SIAN har vært tilstede i Arendalsuken. Hva vet vi om de har fått flere nye mennesker i sitt miljø?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s