Verdiprisen 2019

Når Abdul gjør en god jobb som gjør at han vinner «verdiprisen», sier alle nordmenn, «vi er så stolte av vår norske Abdul». Dersom den samme Abdul hadde gjort en kriminell handling og blitt fengslet. Hadde alle nordmenn sagt, «Abdul gjorde den handlingen pga sin muslimske tro eller pakistansk identitet». Det er vanlig at vi lettere tar ros når noe går riktig, enn kritikk når noe går galt. Uansett om Abdul har gjort noe riktig eller galt. Er det viktigste at vi nordmenn innser og aksepterer at ethvert individ som lever i Norge, uavhengig av etnisitet, religion, farge, er blitt påvirket av samfunnet i Norge, til å bli den han er. Da er kritikken også rettet mot hele samfunnet, dersom han gjorde en kriminell handling. Da er rosen også fortjent hele samfunnet, dersom han Abdul vant «verdiprisen».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s