Utdanning i Pakistan – uten penger?

Først og fremst så er det vanlig at barna blir sendt på privatskoler, som selvfølgelig krever betaling. Deretter blir undervisning lagt opp slik at eleven blir nødt for å ta privat-undervisning (tution) etter skolen. Dette krever også betaling. De som driver privatundervisning er lærere fra samme skole / undervisning. I tillegg til det kommer koran-skole. Utdanningssystemet er satt opp slik at dersom elevene ikke tar privat-undersvisning på ettermiddag, vil de ikke kunne bestå prøvene. Og kan dermed risikere å ta et år på nytt (på en betalt privat-skole). Det er grov utnyttelse av bam i et land hvor over 50% av befolkningen er unge. For det første hvordan har folk råd til dette? For det andre, se så mye betaling lærere får. For det tredje, er barna på skole hele dagen, hver dag, hele uken. (Omtrent). Dermed har de lite fritid (aktiviteter). Og de som ikke har råd, faller helt utenfor, og må ta ekstrajobber som er farlige, uetiske og de vil aldri kunne komme over fattigdomsgrensen noensinne. Dette skulle jeg ønske Prime Minister av Pakistan kunne rette opp så raskt som mulig. Slik at utdanning er enn selvfølge for de Pakistanske barna. At ikke lomme-boken bestemmer om de vil kunne ta utdannelse slik at de også får innpass i arbeidslivet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s