Raymond’s forslag om kvinne-andel i moske


Hvis det skal innføres kvotering for styrer i moskeer om en andel 40% kvinner. Så er det ENDA viktigere å bemerke at arbeidsledighet blant norske er på 3.8%. Arbeidsledigheten blant innvandrere er på 8,5%. Dersom det er noe sted ‘skoen trykker’ når det gjelder kvotering, så er det ved ansettelser av innvandrere og deres familier ( 1.generasjon også videre). Å være i jobb, ha et arbeidsliv er med på å forme ens synspunkter. Uavhengig av religion, etnisitet, farge, holdninger ønsker jeg at dette bør tilrettelegges for de som har vanskelig med å en fot innenfor en organisasjon. Både i statlige / kommunale og private jobber bør arbeiderpartiet fremme forslag om kvotering lik 40% innvandrere som en påbudt del av en organisasjon. Raymond snakker om 23 000 muslimer i Oslo. Og synes dette er skuffende tall. Så overser han at av 800000 innvandrere er arbeidsledigheten 8,5%. Det tilsvarer 68 000 mennesker. Men her er det ikke tatt med i prognosen 3. og 4. generasjons innvandrere. Dersom kvotering er nødvendig for moske-styre. Så er det ivertfall nødvendig for arbeidsstyrken i Norge. Og jeg er meget skuffet over Erna regjeringen og også over arbeidemartiet og sosialistisk venstreparti, at de ikke har fremmet en slikt kvotering av innvandrerarbeidskraft i norske jobber. Omfanget er stort. Og det påvirker livet til flere enn bare muslimene.
Siden forskning viser at folk som er kvalifiserte til stillinger, blir oversett pga av en
«annerledeshet» / “fremmedfrykt” som ikke er reell. Derfor, når vi pålegger personalledere over hele landet med en slik kvotering i deres arbeidsstyrke. Vil de se bevis, på at de tok feil. At å være annerledes påvirker ikke hvorvidt en kan gjøre en fremragende innsats i en jobb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s