Press på jobben – Hva mener de?

Dere har vel hørt om de som jobber i olje-næringen. Langt vekk fra familien i ukesvis av gangen.Og tøffe arbeidsvilkår. Hvor de fleste er menn. Hvordan ville en kvinne overlevd i et slikt jobbsted? Dere har vel lest om den kvinnelige kirurg-legen som sluttet på jobben på grunn av det dårlige miljøet med en overrepresentasjon av menn i kirurg-yrket og sexpress. Hadde hun fått nok. Dere har vel lest artikkelen om lederet av militæret være bekymret for sexpress mellom ansatte.Kvinnelige skikkelser i militæret har ofte nevnt at det er tøft å være kvinne og jobbe der. Eller hva med yrker hvor det er overrepresentasjon av kvinner, for eksempel sykehjem, skoler, og barnehager.Dersom det foregår sexpress mot kvinner i de yrker det finnes flere menn. Hvorfor tror vi at det ikke finnes sexpress mot menn i de yrker, hvor over 90% er kvinnelige ansatte. Kanskje det er noe av årsaken til at flere menn enn før sier de ikke ønsker å jobbe i barnehagen. Kanskje har det en sammenheng med at færre menn velger yrker som sosionom? Er ikke det ironisk at unge gutter og menn ønsker en «helse-bror» istedet for «helsesøster». Fordi mange av deres venner mener at samfunnet ikke møter deres problemer med respekt og forståelse. Vi har jo fått med oss en økning av selvmordstatistikken blant unge gutter og menn. Vi vet jo at mye vold kan være skjult. At vold ikke er rapportert, betyr ikke at alt er trygt. Den stigma menn møter når de skal rapportere vold fra kvinner, både fra samfunn og systemet i Norge, ville vel skremt vekk hvem som helst. Se for eksempel den saken om misbruk av unge gutter / menn (flyktninger) av eldre kvinner på flyktninghus (VG). I den saken kommer det frem, at dette er det forsket lite på? Så rart? Er vi i år
2019, og tror tortsatt at kvinner alltid er uskyldig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s