Å Snitche – er det lov eller ulovlig?

Å snitche er et ord kriminelle bruker for å støtte at kriminaliteten fortsetter ofte for egen vinning eller venners vinning. Dersom de fleste ungdommer er mennesker som forstår verdien av lover og regler og trygghet, så vil de forstå verdien av at modige folk som sier ifra, når loven brytes. Ekte lojalitet er ikke å være lojal for kriminelle miljø.
Ekte lojalitet er å være lojal mot lover og regler og etikk som trengs for å redusere kriminalitet. Slik at folk ikke overkjører rettigheter til andre individer i samfunnet, ved bruk av forskjellige maktmidler, til å true til seg noe de ikke har krav på. Og det er et samfunnsansvar ethvert individ i vårt samfunn har. Det er en del av å være en borger i
Norge. Tenk deg å ha et samfunn hvor alle har biler men det ikke finnes noen trafikkregler? Det er en oppskrift på kaos. Trafikkregler er lagd for å hindre at andre på veien skal havne i en kollisjon. Og får å gjøre det enkelt og trygt å komme seg fra et sted til til et annet. Dersom ungdommer ikke tør å si fra når noen som ikke er egnet for kjøring er ute med en bil på veien. Så kan den som dør være din venn / bror ( søster) / kollega. Hvis alle gjorde slikt, ville det være som å komme seg gjennom jurassic park med ekte t-rex på veiene. Da er det tryggere å si fra at det finnes mennesker som oppfører seg som t-rex på «veiene» i Norge. Ellers kan det hende at en du bryr deg om møter de neste gang. Da hadde du satt pris på at et annet vitne tørte å si fra om uretten du møtte. En skal ikke tåle den urett som ikke rammer en selv. Hvert individ må hjelpe til for å holde hele Norge «ren». Rusken er et samfunnsansvar. Det er også å få vekk «kjøtt-etende» dinosaurer fra samfunnet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s