Drud Ghausian rehmatein Khuda khazana hain. Joh Shahks is ko rozana 111 martaba parhein ga or sari zindagi partha rahein gha to voh Khudawandi rehmat se malomal ho jaye ga. Rozana parhnein walein ko 7 nemtein hasil hongi: 1. Rizk mein barkat. 2. Tamam kaam asan hojaye ghe. 3. Naza ke waqt kalima naseeb hoga. 4. Jaan nikalne ki sakhti se mahfooz rahein ga. 5. Kabr mein vas3at hogi. 7. Kisi ki mohtaji na hogi. Makhlook e khudawandi us se mohabbat karein ge. Rasool e pak ke ziyarat or korb ke liye bohot moasr hain.