Straff skal ikke virke som et gode!

Straff skal ikke virke som et gode men skal være avskrekkende. Eller så mister det sin virkning. Slik jeg vil påstå den tilsider har gjort her i Norge. Flere som lever uten levebrød, kunne heller tenke seg å bo på et fengsel hvor man har mat på bordet og alle fasiliteter som internett og eget rom. Man kan til og med ta en utdannelse via fengselet. Vel ok det høres ut som en god ide. Men hva med at fengselsåret er kortere en vanligere kalenderår? Det betyr at straffen er faktisk kortere enn det den viser på papiret. Samtidig får man bare noen lusne år for voldtekt og alle fæle kriminaliteter, som virker mot sin hensikt. Straff på kriminelle handlinger bør være så harde, at alle blir redde fra å gjøre den kriminelle handlingen. Det er først da man kan kanskje redusere de kriminelle handlingene, istedet for at det blir mer og mer utrygt å ferdes i noen gater i Oslo. Kanskje slik som denne damen fikk rettferdighet. Om dette er å trekke det litt for langt vil jeg si at man ivertfall bør bruke mer av livstidsdommer. Slik at den kriminelle får en straff som virker.

Black magic er en annen ting som det skulle vært straff på. Det er det vel egentlig ikke i Pakistan engang. Men hadde ikke det vært rått?
Folk bruker det til de grader for å oppnå den personen de elsker eller for å ødelegge for de som oppnår noe bra. Det er synd at vi ikke får tatt dem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s