Hvem gavner ordenskarakterer?

Jeg er litt imot at det skal bli satt inn ordenskarakterer på voksenopplæring. Det kan gå litt mot sin hensikt. Det vil blant annet få innvirkning på barnefamilier. Mange av de som kommer til Norge får barn relativt raskt etter at de kommer til Norge. Er det snakk om mødrene tar det tid for å få barnehageplass eventuelt å følge opp barnet i sine tidlige år. Småbarnsmødre er vel den som sliter mest. For disse kan ikke lære norsk før barna er sendt av gårde til barnehage eller skole. Det betyr at om det blir satt ordenskarakter på elevene vil de likevel ikke ha kapasitet til å komme på skolen før de har sendt /fulgt barna til barnehage/skole. Det vil si, de vil komme seint uanssett. Er det ikke bedre å gjøre voksenopplæringen mer tilpasset i tid enn å stille enda større krav til de nyankomne. Hvorfor kan ikke heller flere voksenopplæringssentre åpne for barnehager med voksenopplæringen slik at vi fanger opp de som faktisk er “lærerne” til vår nye generasjon. Å gi disse mødrene en forståelse av det norske samfunnet og bedre språk kan skape underverk for våre generasjoner. Jeg vil si at ordensreglene kan tilspisse situasjonen enda mer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s