Bahadur Shah Zafar – a great poet..

Raat din tera tasavvur hain khayal or nahin

Ke siva is ke muhabbat ka kamal or nahin

Aap me dhoondh usein or kahan dhoondhein gha

Ke bajz tere kahin jayen vasaal or nahin

Dil insaan ke ainein mein dekh us ko Zafar

Ke nazir uska nahin uski misaal koi nahin

-By Bahadur Shah Zafar-

Waffa ki rah thi muskhilon sein bhi teh kia hum ne

Ke manzil mein muhabbat ke agar darta tou is ja tha

Gaye duniya se jab Shah o ghada donon hoe yaksa

Ke koi sahibe zar koi be zar tha tou is ja tha.

-By Bahadur Shah Zafar-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s