Kleskodeks utifra situasjonen

Kleskodeks kan ikke være lik i alle situasjoner i livet. Det sier seg selv at en ikke kan gå med samme klær på et jobbmøte som når en trener på et treningssenter. En går ikke med de samme klærne når en har besøk som når en er på bryllup. Akkurat det sier Gud om hvordan kvinner skal kle seg. I situasjoner med sine mahram er det en annen kleskodeks, og i situasjoner med ikke-mahram er det en annen kleskodeks. Og Allah elsker de som adlyder han. Hvis kvinner følger disse rådene, vil det redusere fristelser for andre i samfunnet, samtidig som at kvinnene kan pynte seg som de ønsker dersom forutsetninger er oppfylt. Slik Islam har lagt for situasjonen. Det er så viktig å tenke på hverandre i Islam. Derfor er det så mye snakk om å bygge opp gode samfunn hvor folk er trygge fra hverandre. Islam lærer oss ikke bare å verne eget ekteskap, men også andres ekteskap. Og på denne måten lage trygghet for hverandre.
Tenk hvor tøft det hadde vært om en ikke var trygg fra sin naboer? Og tenk hvor flott det er å ha et hjem der en er trygge fra andre i nærmiljøet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s