Konvertitter opplever hets

Konvertering til Islam er ikke det enkleste. Flere kvinner enn menn konverterer til Islam, og flere av de opplever mye problemer. Mange av de blir beskyldt for å være landsforrædere. Deres egne norske venner og familier tror ikke på kvinner, som sier at de har konvertert av egen vilje. Når de konverterte kvinnene i tillegg begynner med hijab, opplever de mye hets fra sin egne bekjentskaper. Kari Vogt en kjent Islam-forsker sier at det har vært inntil 3000 konverteringer til Islam. Trolig er tallene i realiteten høyere. Denne siden av medaljen er ikke ofte i media. Flere nordmenn tror det ikke er mulig å være etnisk norsk og muslim. Flere konvertitter mister sine venner og familimedlemmer, pga konverteringen. Noen av konvertittene mener at muslimer ikke aksepterer konvertittene i det muslimske miljøet. De hevder at konvertitter blir sett på som de som har lite kunnskap om Islam, fordi de ikke er født i en muslimsk familie. På denne måten synes de at de ikke passer inn i noen av miljøene. Flesteparten av moskeene har ikke tilrettelagt undervisning for konvertitter. Dermed er det ikke så enkelt for de nye muslimene å lære om Islam. Hva kan moskeene gjøre for at konvertitter ikke føler seg som outsidere i moskeen? Hva kan nordmenn gjøre for at de ikke hetser de som aksepterer en annen religion? Har vi muslimer / moskeene gjort Islam til en kultur, når det egentlig er en religion for alle kulturer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s