Er du forutinntatt om dette?

Når en kvinne og en mann havner i forliksrådet, er alltid mannen skyldig.

Kvinne uten hijab er fri. Kvinne med hijab er undertrykt.

Når en kvinne gråter (wailer) er det alltid ektemannen som er skyldig.

Menn som voldtar må straffes. Dersom kvinner voldtar er det så synd på dem, fordi de er så sultne.

Det er alltid voksne som gjør dårlige gjerninger. Barn / ungdommer er uskyldige. Siden de ikke vet bedre.

Dersom en jente / kvinne skriker om hjelp, er det ikke pga slu-het, men det er nærmeste gutt / mann sin feil.

En muslim er alltid skyldig. En ikke-muslim er uskyldig til det motsatte er bevist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s