Når et menneske blir misbrukt – skaper det et behov for sex

Når et menneske blir misbrukt. skaper det et behov for sex, i det menneske som ikke fantes der tidligere. Når det menneske ikke blir misbrukt lenger, så er det behovet for sex der. Når dette mennesket går ut i samfunnets på skole, universitet, jobb eller lignende. Er det mulig at behovet som oppstod for å ha sex, pga misbruk av bekjente, kan føre til at vedkommende vil misbruke andre i samfunnet. Kan dere tenke dere hvordan et seksuelt misbrukt menneske kan øke seksuell misbruk i samfunnet. For å unngå en slik ond ringvirkning. må vi jo stoppe misbrukerne fra å misbruke. Tenk for eksempel på de unge flyktningene som ble misbrukt av eldre kvinner på flyktninghuset. Kvinnene jobbet der frivillig for å hjelpe flyktninger. Istedet for betaling med penger som flyktningene ikke hadde, måtte de unge flyktningene betale med sex. Tenk om noe slikt skulle hende i voksenopplæringen i norge? De fleste elevene som lærer norsk er nykomne til norge. De aner ikke hvilke rettigheter de har. De fleste ansatte i skole-etaten er kvinner. En kvinne-dominert yrke kan føre til at kvinnene blir fristet til å få dekket behovet for sex, fra deltakerne. Dersom det kan hende på et flyktninghjem er det også mulig at det samme kan hende på en voksenopplæring, Tenk om det foregår akkurat nå, men kommer ikke under lupen siden tilsynene ikke fungerer optimalt? Hvordan skal vi hjelpe de unge nykomne innvandrerne fra å bli misbrukt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s