Allergi-plager hos taxi-sjåfører

Det er viktig at taxi-sjåfører kan bestemme at de ikke vil frakte kunder med hunder. Den avgjørelsen må de få lov til å bestemme individuelt. Det kan være flere grunner andre enn at de er muslimer Det finnes folk med allergiplager, som ikke tåler å være i nærheten av hunder. Det må respekteres. På lik linje som at det respekteres at de har lov å bestemme over inneklima i deres kontor (i dette tilfellet taxi-bilen). Det er en ide at taxi-næringen har et register, hvor de som ikke ønsker å frakte dyr, kan individuelt registrere seg. Slik at når det bestilles taxi via tlf. kan de kun søke i de taxiene som ikke har vernet seg fra å frakte dyr. Ved enkle spørsmål kan det fort avklares. Eller ved info før tlf besvares hos taxi-næringen. Kan det opplyses, at dersom det skal fraktes dyr, må det sies ifra ved bestilling. I en næring hvor det er umulig å få tak i taxier på fredager pga fredagsbønnen. Er det Ikke lurt å tvinge taxi-fører å ha med hund i bil. De som har TT-kort må jo bestille taxi på et ‘vanskelig’ vis, tross at de er gamle, bevegelseshemmede, psykisk syke og lignende. Så hvorfor kan ikke folk med førerhunder gjøre det samme? I tillegg til dette er det jo slik at, når det kommer en tlf inn til taxi-sentralen, blir det satt ut på sentralens varslingssenter, slik at den som sier «ja» til å ta oppdraget først, tar taxi-oppdraget. Det er viktig at det opplyses her, at kunden har med hund. I tillegg til det andre forslaget om register, tenker jeg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s