Personvernombud – ja takk

Byrådssak forslag til «personvernombud». Utrolig viktig for nordmenn. Spesielt nå som det utveksles info via it-skyer. Det er så enkelt å stjele info for «hackere». Ullevål sykehus journalsystem ble jo også hacket. Tiltak om personvernombud burde ha allerede eksistert i flere tiår. Men nå som alt skjer i sosiale medier. Mennesker setter ut video’er om andre, uten tillatelse. Folks personliv er som en utstillingsdukke, slik at hvem som helst kan bryte loven for å skaffe info om dem. Det finnes så få incentiv mot denne type «kriminell handling». Selv om langtidsskaden til de «utsatte» kan aldri repareres. Norge har jo opplevd en økning i hacking på viktige offentlige institusjoner. Som om vi får mye oppmerksomhet fra nysgjerrige utenlandske hackere. Da er det enda viktigere at dette blir satt på dagsorden på et individnivå, men også i et samfunnsperpektiv. Fordi vi ønsker å beskytte privatlivet til den enkelte. Og vi ønsker å beskytte Norge og norges «eiendom» fra aktører som «kan» lage «oppstyr». Spesielt må det nevnes at lokalene med tlf nr til adresse hvor regjering skulle ha base, dersom det bryter ut krig, har jo også vært gjort offentlig. På grunn av en «feil». Så nå må de endre dette pga sikkerhet. Jeg er så glad for at byrådet er så nytenkende.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s