De Som Møter Sorg Ved Død i Familien

Ofte av og til blir det diskutert hvorvidt det skal være lov å ha dødsstraff. Eller hvorfor noen land tillater dødsstraff. Mange er uenige i hvorvidt den som har gjort noen noe urett faktisk får en riktig straff ift alvorlighetsgraden av den kriminelle handlingen. Om vi bruker USA som et eksempel, er det noen av statene som tillater dødsstraff. For eksempel en serie-morder som har drept 20 kvinner, i en slik stat, får dødsstraff. Og en annen morder som drepte 10 kvinner og noen menn får også dødsstraff. For eksempel elektrisk stol. Tilnærmet like mye smerte for hvordan de dør. Men dersom vi ser på hva vedkommende to serie-morder hadde gjort. Med hvert individ som dør er det alltid familie venner og et nettverk rundt. Disse blir berørt av å miste denne personen. Å miste en nær slektning eller bekjent til døden er sorgfullt. Hvis vi beregner at i hver av disse familiene som har mistet en person i familien, er det 20 som er deres nærest nettverk. Henholdvis 400 og 200 mennesker blir berørt med sorg. Om vi tenker litt lenger enn det så finnes det også mennesker på deres jobb, kolleger og bekjente av venner. Eller skole-elever om det var et barn. Menneskene kan fort dobles av de som blir berørt av å miste en person til døden. Det er jo ekstra vondt dersom det er snakk om brutalt mord. Slik som i dette tilfellet. Begge seriemorderne får elektrisk stol som straff. Den første av de drepte flere. Men likevel får samme straff. Selv om flere mennesker er i sorg pga vedkommende. Den smerten de møtte ved døds-stolen var nokså lik i mengde som ble gitt. Men tenk at hvert og en av disse 20 eller 10 menneskene gikk igjennom en smerte når de døde. Isåfall burde jo disse seriemorderne ha fått dødsstraffen henholdvis 20 og 10 ganger hver for hvert og et av de enkelte mordene de fullførte. Selv om den dømte dør ved første straffen. Hvordan kan vi si at vedkommende har betalt for sin ugjerning ift tildelt straff? Det er jo ikke noen rettferdighet her? Disse menneskene i sorg, som har mistet sine kjære, har blitt traumatisert for livet, pga to mennesker. De fikk ikke som fortjent vil noen si. Om vi trekker inn Islam i dette. Vi muslimer tror på dommens dag. Den dagen vil Allah dømme alle mennesker. Det er flere mennesker som dør, uten at de har opplevd noe straff i sitt liv tilnærmet lik det vonde de har påført andre. Så vi muslimer tror på at Allah vil gi straff til de som gikk ustraffet her på jorden. Og de som var snille og greie og opplevde mye vondt pga de gjorde det riktige, selv med dets utfordringer. De vil bli kompensert på dommens dag med mye belønning for at de fulgte reglene selv om de møtte mye vondt. Allah vil gi straff tilnærmet lik det onde noen som helst har begått. Og gi belønning for det gode enhver gjør. Allah vil gi total rettferdighet til alle sine skapninger som må stå til rette for seg. Mennesker og Jinn. Paradis og belønning blir kun tildelt for de som har imaan / tro og er muslimer. En ikke-muslim som tror på et rettferdig samfunn med rettferdig straff, hvordan vil du forklare at mennesker lever et godt liv uten å måtte betale for alt det onde de har gjort, i livet sitt, før de dør?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s