Meningsfylt Arbeids Egentlige Gevinst

Det er ikke alle mennesker som jobber for penger, uansett lønnen. Det ser man jo når prisen man betaler for å være på jobb, er større enn det som kan måles i kroner og ører.

Det Øyeblikket Eleven Knekker Koden

Disse menneskene er ikke bare på jobb, pga lønnen sin. Den gleden en lærer opplever når de møter elevene etter noen år. Flotte mennesker. Ressursterke, som de var med på å bygge opp. De dagene de kommer tilbake for å takke sine lærere. Den følelsen, kan ikke nevnes i penger. Når andre når suksess pga det grunnlaget de har bygget opp i dem. Hvor glade lærerne er, når deres elev endelig har knekt lesekoden? Hvor stolte elevene er av sine lærere, når de ser hvor mye de strever for å hjelpe elevene sine til å forstå. Når eleven endelig, forstår. Det øyeblikket, er lærerens, egentlige gevinst.

Sterkt Ønske Om Å Hjelpe Medmennesker

Man kan si mye om lønnen. Men ingen utdanner seg som lege, uten å ha et ønske om å hjelpe mennesker som har det vondt. Hver dag, hele dagen, møter leger, mennesker som har vondt. Mange sterke historier. De kommer tett inn på sine pasienter. Noen blir friske. Mange blir sykere. Noen kan ikke bli reddet. Uansett hvor godt man har det hjemme, er det klart at det ikke er lett å ha en slik jobb. Likevel, så profesjonelle de er. Så mye livsmot, og kunnskap. Ikke minst positivitet. Det ønske om å hjelpe et menneske. Når en de har behandlet blir friske. Og de møter de noen år senere. Se som de har blomstret. Det er ikke legen som bestemmer når pasienten skal bli frisk. Men de har en jobb, hvor de aldri gir opp. Det er ingen enkel sak. Den gleden de ser, når et menneske blir frisk etter deres behandling. Det kan ikke betales i kroner og ører. Selv for de som ikke blir friske. Det at legen gjorde sitt beste. Ros fra pårørende. Eller bare det å vite i seg selv, jeg gjorde alt jeg kunne. Resten er opp til Allah.

Deres Synlighet Gir Oss Trygghet

Politiet har en hard utdannelse som trener dem til å være klar til å møte alt som er mulig å skje. De risikerer sine liv, fra de går hjemmefra, hver dag. Familie, som alltid er engstelig for at de kommer trygge hjem. Barn, ektefelle, foreldre. Ingen verdens penger kan måles i hvor mye de utsetter seg for, for at enkeltmennesker i landet, skal få leve et noget trygt liv. Hvorhen de går, er det de som tar de vanskelige avgjørelsene. De menneskene de møter. Det dystre. Det forandrer de på en måte, at de andre kan bli den samme som de var før. Det er jo vondt å se at andre er så vonde. At folk kan være så farlige. Uansett lønn. Det å vite at det gir folk trygghet, når de ser dem på jobb. Gir dem stolthet. Det kan ikke betales i kroner og ører.

Bærebjelken Til Legene

Sykepleier på eldrehjem spesielt. Støtten, bærebjelken til legene. Uten at de gjør sin jobb, kan ikke legene gjøre en god jobb. Spesialkunnskap om feltet. De kommer veldig tett inn på pårørende og pasienten. Smerten til pasientene. Det er ikke alt som er helbredelig heller. De syke eldre, kan jo aldri bli helt friske. Oppleve hvordan det er å være gammel på eldrehjem. Det er mange ensomme. Mange som ikke får den hjelpen de trenger. De gjør så godt de kan. Men det må være vondt å se så mye lidelse. Og vite at de ikke kan gjøre så mye. Når de jobber hver uke, ofte i turnus, og helger. Så får de ikke tilbake i kroner og ører, utifra hvor mye yrket deres krever av de.

Troen På Godheten I Menneske

Det er så flott å vite, at det finnes mennesker som ønsker å være på jobb for å gi mening til deres egne liv. Mennesker som er på jobb, ikke bare for lønnens skyld. Kroner og ører som kommer på konto. De er på jobb fordi, de ønsker å gi tilbake til samfunnet. Det de har av ressurser. Det gjør at jeg får troen på at det finnes mye godhet i mennesker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s