Forretninger Som Verdsetter Inntekt 


Flere og flere brukere er opptatt av kvalitet og standard. Derfor er sertifisering viktig. Dersom vi ikke hadde avdekket grove brudd på etikken til flere butikker som selger produkter merket som halal uten at produktet er 100 % halal, så hadde det ikke vært vært nødvendig med en slik sertifisering. 

Det er slik som at et offentlig organ skulle motsette seg tilsyn, siden de mener at alt er perfekt i deres organisasjon, og de gjør aldri feil. Vi vet at folk følger regler nøye, når det er en viss kontroll på deres utøvelse av de. 

Alhamdolillah her i Norge har vi jo mat-tilsynet. Men det er ikke sikkert at de har kapasitet til å fange opp enhver form for “snuskhet” i halal-bransjen. Det er et stort marked. Nettopp derfor er det stor sjanse for at useriøse tilbydere vil komme på markedet. Jeg synes det er flott at IRN tar dette på alvor. Og skulle ønske at flere butikker frivillig ønsker å sertifiseres. Det viser at de har en bra standard og ønsker å vise dette til brukerne. Usle 7000 kr er ikke mye for de butikkene som har millioninntekter. IRN sin pris på sertifiseringen er ikke høy. 

Vi må skjønne og forstå, de fleste i IRN jobber frivillig. De får ikke betalt for de timene de legger i dette for at vi i deres Ummah skal få spise halal. De arbeider for Allahs skyld. Dersom vi som enhver business-mann skulle ha tenkt profitt på IRN sine vegne, er jeg redd for at det deres frivillige bruker i timer av arbeid i denne org, så hadde den prisen vi skulle betale for sertifisering vært mye høyere. Men Ma Sha Allah disse brødrene jobber for en annen “currency” (jannah -currency). Disse to currencies kan ikke sammenlignes. De jobber for Allah, og måtte Allah gi dem masse ajr. Aameen

Ethvert sted det ikke føres noen form for kontroll, er det stor sjanse for at reglene ikke blir fulgt slik som de bør. 

Jo mer brukerne er opptatt av kvalitet desto sterkere er deres sanksjonsmiddel mot tvilsomme forretninger, som setter inntekt høyere enn integritet. Noen folk bryr seg om hva de og deres familier får i seg. Hadde de forstått hvor mye innvirkning mat har på vår være-måte, hadde kanskje flere foreldre brydd seg mer om det. 

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foler-seg-presset-til-a-kjope-halalsertifikat-1.12902766

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s