Skjønnheten Til Islam Er Profeten fvmh Seerah

Prophets characterBarn og hijab. Jeg forstår at dette er et temaet som opptar flere om dagen, pga forslag om hijab-forbudet til Hadija Tajik. Jeg er ikke enig i at hijab forbys. Verken for barn eller voksne. Likevel synes jeg det er et viktig tema og det må diskuteres. Hijab oppfattes av de fleste nordmenn at håret tildekkes med et sjal. Men det er ikke kjernen i det å ha hijab. Hijab er mer enn det.

Haram-politi Hjelper Ikke

Jeg forstår at voksne muslimske foreldre er bekymret for sin barns Islamske identitet idag. De fleste foreldre ønsker det beste for sine barn. Og alhamdolillah, hvorfor skulle de ikke det? Noen tenker kanskje at dersom barnet begynner med hijab i tidlig alder, vil det være så vant til tanken, slik at når barnet kommer i tenårene, vil det komme naturlig og vedkommende vil fortsette med å bære hijab. Det som er dumt er at det kan gå begge veier. Islam er ikke en forbuds-religion. Men det blir oppfattet som det, pga vi nevner forbudene mer enn vi nevner skjønnheten i det som er tillatt. Vi forklarer ikke grunnen bak det som er tillatt og det som ikke er tillatt på en slik forståelig måte og enkel måte. Det at vi har et uoffisielt haram-politi, hjelper heller ikke.

Han Er Min Veiviser fvmh

Dersom vi vil at våre barn skal lære seg hvorfor islam er så vakkert og hvorfor vi elsker det, må vi lære oss å begrunne svarene våre. Vi må forklare årsaken til at noe er tillatt / ikke tillatt og hele bakgrunn-historikken. Ellers kan ting som tas ut av kontekst, bli noe helt annet enn det som er ment med ordene. Siden vi ønsker at andre medmennesker og familie-medlemmer skal forstå hvorfor vi er tilhengere av en så vakker religion, må vi bli flinkere til å forklare. Ikke minst bør, in sha Allah, vår egen karaktèr gjenspeile seg i det vi sier. Dersom vi sier at islam lærer at man ikke skal lyve, og vi lyver selv, vil ikke andre forstå oss. Vi vil bli sett på som hyklerske. Men ikke om vi tar frem forklaringen at ved noen forhold, er det faktisk tillatt å lyve, selv i Islam. Som for eksempel, når profeten fred være med han gjorde hijrah fra Mekka til Medina. Spurte noen på veien, hans følgesvenn Abu Bakr Siddiq måtte Allah være fornøyd med han, om hvem dette mennesket er. Abu Bakr Siddiq raa svarte: ” min veiviser “. Han visste at dersom de hadde funnet ut av om at han er en profet, så ønsket de ikke han godt. For at de skulle komme seg trygt fram, var de nødt for å snakke metaforisk. Det var ikke usant. Profeten, fred være med han, har vist oss veien til Islam.

Hijab Gjelder For Begge Kjønn

På samme måte, når vi snakker om hijab, handler det ikke bare om å dekke seg til. Hijab er også hvordan man oppfører seg, snakker, går og holdningen. Det er å vise beskjedenhet i alt dette, for at man ikke skal trekke til seg oppmerksomhet fra det andre kjønn. Det gjelder vel så mye gutter som for jenter. Problemet er at vi fokuserer for mye på jentene, siden de kan være tiltrekkende. Det er viktig at både jenter og gutter får forståelse av at begge kan være en prøvelse for hverandre. For at dette skal unngås, er det lurt at visse hensyn blir tatt. Dersom ungdommene ikke tar disse hensynene, kan det oppstå problemer. Det er viktig at vi snakker om konsekvensene, men samtidig henviser til hvor stor lykke de vil få om de følger dette. Ikke bare her i verden men også i det evigvarende livet, etter døden.

Den Reelle Skjønnheten Til Islam Er Profetens Seerah

Dersom barn i en ung alder opplever islam som en forbuds-religion pga deres strenge oppdragelse, kan det resultere at vi mister de fra religionen når det er voksne. Det er viktig at vi er åpenhjertige og ikke tvinger noen i religion. Men bruker diskusjon med begrunnende svar for å forklare hvorfor islam er bra. Det er viktig at vi hjelper barn med å få gode venner som er bra for dem. At de støttes og at de ikke er redde for å komme til oss for å snakke om noe som opptar de. En feil venn, kan gjøre mye skade. Vi kan ikke endre andres tankegang med å si at sånn er det bare. Vi må finne eksempler som er vise og forklare hvorfor det er viktig for oss. The beauty. Vi må hjelpe andre å forstå, det kan vi bare gjøre ved å forklare mer og mer.

Profeten fvmh Liv Har Smeltet Våre Hjerter

Jeg synes ikke det er viktig at barn bruker hijab før de er tenåringer. Men det som jeg synes er viktig er at barn får en god oppdragelse hvor foreldre er flinke med å cultivate the value and beauty of Islam, not only by preaching, but by practice. Siden barn er veldig smarte. De gjør ikke alltid det vi sier, men de vil gjøre det de ser at vi gjør. Dersom vi er sannferdige innenfra og ut, vil dette gjenspeile seg i dem. En troende er som et speil for en annen troende, når vedkommende ser noe dumt, sier han ifra. Og når de ser noe bra, setter de pris på det. Ris og ros. Vi må bli flinkere til å forklare for ikke-muslimer ikke bare hvorfor vi er enige i forbudene, men fokusere på at vi er enige i det som er tillatt, og hvorfor det er så vakkert. Vi må bli flinkere til å vise hvorfor vår profets fvmh perfekte handlinger / sunnah og hvorfor denne religionen er så vakker gjennom å følge de selv, og hvorfor vi elsker de mer enn noe annet på denne jord. Når vi muslimer, vil greie å vise alle de gode sidene ved det som er tillatt, vil også oppslutningen om vår religion øke. Vi er ikke interessert i å tvinge noen. Vi tror på at det er kun Allah som veileder. Men om vi følger den vakre seerah av profeten fvmh, vil vår vakre oppførsel, smelte hjerter. Akkurat slik som profeten fvmd, har smeltet våre hjerter. Og flere mennesker vil forstå hvorfor vår religion er perfekt, og de vil komme i grupper og akseptere den eneste og sanne religion. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss. Aameen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s