Støttekontakt for barnevernet

Systemet i Norge gir barn mange rettigheter, men noen ganger ødelegger det mer enn det gagner. Årsaken er at vi muslimer har litt andre verdier om hvordan barn skal oppdras enn nordmenn. Forhold vi ikke liker blir sett på som vanlig i det norske samfunnet. Det kan skape problemer dersom barnet kommer på avveie. Enhver far og mor prøver så godt de kan til å oppfostre barna sine så bra de greier men noen ganger går det galt. Kanskje får barna feil venner eller henger i feil miljø, det kan være mange årsaker. Jeg tror den største årsaken er at det ikke blir satt nok grenser hjemme og barna tøyer de, uten konsekvenser. Mange foreldre har mistet grepet over sine barn så nå er dem ute av kontroll. På den andre siden er ikke alltid barnevernet den beste løsningen siden deres måte å oppdra barna på er annerledes enn oss muslimer. So clashes occur. Støttekontaktene i barnevernet er som regel norske folk med norske verdier som går imot muslimske verdier på flere områder. Dermed ødelegger det barnet mer enn at det skulle hjelpe. Jeg som mange andre skulle ønske personer som er ressursterke og muslimer kan melde seg som støttekontakt til barnevernet slik at disse barna får noen ordentlig muslimske brødre / søstre som kan vise dem veien til hva som er riktig her i verden. En som kan guide barnet med de universelle muslimske verdiene slik at barnet får en ordentlig framtid å se imot og at det foreldrene kanskje ikke greier kan støttekontakten på en venn-til-venn måte greie uten store problemer. Barn med vanskeligheter trenger mennesker de kan se opp til slik at de kan bli bra mennesker de også, uten å havne i problemer. Jeg håper inshaAllah at det som har pågangsmot og ekstra tid og ressureser vil melde seg som støttekontakt til barnevernet slik at vi ikke mister våre barn som er vår fremtid. For de som har litt ekstra å gi til samfunnet, etter at de har fått så mye fra sine omgivelser. Engasjer deg og meld deg, det er noen der ute som trenger hjelp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s