Bevæpnet politi med færre ansatte?


Politiet har i de siste tider hatt perioder med bevæpning på jobb. Pga en forhøyet trusselvurdering. Politimenn bekrefter til nrk og medier at jobben deres har blitt farligere enn før. Da NRK skrev om fulle folk som brukte el-sykler ikke ble stoppet av politiet, enda de kjørte forbi politibiler. Svarte politiet med at de ikke har kapasitet til å ta seg av «småting». Underveis i dette har Høyre og FRP regjeringen besluttet at politiutdanningen skal nedrustes fra 550 studenter til 440. I tillegg har de detaljstyrt at nedbemanningen skal foretas i Politihøgskolens Oslo avdeling. Politiets etterutdanning og videreutdanning foregår i politihøgskolen i Oslo. Dersom det blir færre studenter i denne avdelingen vil det fagmiljøet som har bygget opp politiets kompetanse og ledernes kompetanse, forsvinne. Før politiet ble omorganisert hadde politiet større kontroll over kriminaliteten. Etter en sentralisering av politiet har politijobben blitt vanskeligere og farligere. Dersom det blir dårligere fagmiljø og færre studenter vil politiet attpå alt dette bli dårlig rustet for ulike kriminelle miljø og ekstremt underbemannet i tillegg. Dette foregår i den perioden hvor vi ser at politikontor i bygdene sliter med penger til ansettelse av flere politimenn. Dette går utover tryggheten til nordmennene i distriktene. Når skal opposisjonen gå sammen og stoppe den dårlige planleggingen til Høyre og FRP regjeringa når det gjelder politi-etaten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s