Frie markedskrefter skaper lønnsomhet for de rike

I et samfunn hvor markedskreftene får rå uten intervensjon vil tilbud og etterspørsel av varer og tjenester bestemmes av aktørene
(bedriftene) mens forbrukerne (brikkene) må forholde seg til hvilke «spilleregler» aktørene Vil ha. I et slikt samfunn. vil den sterke vinne, og de svake tape. Uansett om det gjelder en aktør eller brikke. Kvaliteten på varene og tjenestene vil være bestemt av etterspørsel og forbrukernes evne til å betale for de. I et slikt samfunn kan jeg tenke meg at Høyre og FRP regjeringen hadde likt seg. For det de gjør med
Norge i sin regjeringstid, kan sammenlignes med denne tankegangen. De stenger fengsler. Dårligere kvalitet på sikkerhet og rettigheter til innsatte og ansatte. Begrunnelsen til regjering er penger spart. Regjeringen selger ut sørlandsbanen til en utenlandsk aktør pga penger. Regjeringen slår sammen kommuner, for å spare penger. Det første de tenker på er hvordan kan vi spare penger. De glemmer det sosialøkonomiske aspektet ved de valgene de har tatt i sine 3 år. Som beror på å hjelpe alle i samfunnet til å ha et minimum av goder. De som er svake, syke, vanskeligstilte, de blir tatt hånd om av de som bryr seg om mennesket. som jobber for samhold. De som forstår problemer og relasjonen mellom fattigdom / dårlige kår og kriminalitet. Ikke forstår at de som er ressurssvake trenger ekstra hjelp. De forstår at foreldre med syke barn, trenger avlastningshjem. De forstår at det ikke hjelper å gi de rike skattelette. Siden køen hos fattighuset øker, når barnetrygden kuttes. for at regjeringen skal råd til det. Det er Arbeiderpartiet, SV og SP som bryr seg om enkeltmenneske. De bryr seg om hele Norge. De bryr seg om kvaliteten på varene og tjenestene. Og de ønsker en rettterdig fordeling av byrdene. Slik at de fattige ikke blir fattigere. Og slik at de rike, som har mest, ikke skal slippe unna for eksempel eiendomsskatt fordi de har råd til å betale for reklame for Høyre og FRP. For å hjelpe dem med å kanskje vinne valget. Norge er et land som bryr seg om verdier i samfunnet. La oss ikke vare av de som selger våre viktige verdier for en «billig» skattelette.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s