Innvandrere Og Barnevern

Hvis det ikke er lov med klaps på rompa, klyping i øret og det å ta et barn hardt i armen, hvilke sanksjoner kan foreldre iverksette for å oppdra bra barn? Vi ser jo at dagens barn ofte er ganske bortskjemte og uoppdragne. 
Spørsmålet er om de sanksjoner barnevernet mener vi bør bruke, faktisk virker? Det finnes jo et stort spekter innenfor barnets personlighet. Alle barn kan ikke oppdras på lik måte. Noen barn er vanskeligere enn andre barn. Vil for “snille” sanskjoner gi noe effekt i oppdragelsen? 

Mange synes at barnevernets regler ift oppdragelse er for strenge og urimelige og noe av årsaken til at barna blir “ute av kontroll”. 

Det er stor forskjell mellom å slå et barn sanseløst til det blør/får blåveis e.l og en ørefik eller klyp i armen for at de skal oppføre seg i en gitt situasjon. Hvordan er barna i norge idag? Tar myndighetene for stor kontroll over oppdragelsen? Tåler staten for lite? Er det forskjell på hvordan barna blir ift de som aldri har blitt slått og de som får et klyp/ørefik i ny og ne. 

Jeg tror at av de som i barndommen har opplevd et klyp/ørefik/holde armen hardt e.l idag som voksne, føler at de har hatt godt av det. Ift de som ikke har fått slike sanskjoner. Jeg tror de er kommet bedre ut av en slik oppdragelse. Barn som blir oppdratt for “snilt” blir ikke enklere å ha med å gjøre når de blir tenåringer og voksne. 

Dersom vi ønsker en viss kvalitet/verdibygging i barna våre, synes jeg det er lurt om det er lov med visse type enkle sanksjoner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s