Koranlærere fortjener den respekten de får!

quranDu tar opp en sak om koranlærere uten å vite verken fra A til Å hva du snakker om, Amal Aden. Koranlærerne er lærere som har masse kunnskap om koranen. De har flyttet til Norge og lærer barna om vår religion ved at de selv har et ben i hver kultur. De utvisker misforståelsene vi som nordmenn har av Koranen. Det er med på å gi barna våre den riktige læren om Islam. Ikke et unyansert bilde av Islam som blir lært på de offentlige skolene. Koranlærerne lærer barna å være stolte av sine verdier og sin religion Islam slik at de en dag har motet til å stå foran det norske samfunnet og ta opp kampen for våre rettigheter i storsamfunnet.

Du skjønner vi er ikke som kristne som vrir og vender på vår lære for å tilpasse den vår situasjon. Nei. Enhver muslim må rette seg etter Islam, Islam kan ikke rette seg etter muslimer. Den er den eneste religion som i sin helhet er lik det den var for 1400 år siden da den ble sendt til profeten, jeg kan ikke si det samme om bibelen.

Dersom det står om en spesiell sak i koranen, skal vi følge det. Men om det landet vi lever i har forbud mot det, har vi ikke lov til å praktisere det, punktum. Muslimer har en plikt til å følge de lovene og reglene som det landet vi bor i har. Dersom vi ikke gjør det, er vi fortsatt muslimer, men ikke bra muslimer, og ivertfall ikke rollemodeller for vår kommende generasjon. Et eksempel man kan ta ut fra dette er polygami som er forbudt i Norge og dermed ikke noe en muslim kan praktisere her i landet pga dette.

Jeg skjønner ikke hvilken verden du lever i Aden. Alle de koranskolene jeg vet om har veldig flinke, de lærer barna å være stolte over sin religion og lærer den bort uten tilføyelser som ikke er i den virkelige lære. De får barna til å se den i lys av det samfunnet vi lever i, slik at barna kan finne hjelp via den for ethvert problem som skulle oppstå i dette samfunnet som delvis er intolerant for muslimske mennesker.

Har du noen gang hørt på hva koranlærerne tar opp. De tar opp situasjoner som preger ungdommen i Norge. Koranskolen holder ungdommen borte fra vold, narkotika, gjenger og all denslags. Hvordan kan det være dårlig for samfunnet. Dersom du hører på muslimske dai prate vil du forstå at de ikke gir mer informasjon om hvordan koranen skal tolkes og brukes i hverdagen. Ungdommen i Norge er de som drikker mest alkohol enn andre europeiske land, siden de får lov av sine foreldre. Er det heller den kulturen du vil at muslimsk ungdom skal følge. Slik at de ligger halvflate på veiene i nattestid og har mistet sin forståelse av hvor de er, både jenter og gutter, siden de er for fulle. Eller kulturen om hjemme-alene-fester hvor ungdom av begge kjønn har frie tøyler uten voksen tilsyn og Allah vet hvor mange voldtekter som finner sted der.

Det er riktig at vi norske muslimer er redde for barna våre. Det er ikke fordi Norge er et dårlig land. Men sammenlignet med andre land finnes det også dårlige sider i dette samfunnet som vi vil at våre ungdommer skal holde seg unna. De blir ikke ekstremister av å ha ønsket om å beskytte dem fra det onde i samfunnet. Man blir en praktiserende muslim, av å gjøre det og dermed en som følger sin tro. Å være en bra muslim er ensbetydende med å være en bra norsk borger. Jeg ser ikke at det skal være motsetninger mellom dette. Det finnes fantastiske flotte muslimer der ute som er gode norske borgere og suverene muslimer samtidig. Det finnes folk som mistolker religionen i enhver religion, det betyr ikke at religionen er dårlig, det betyr heller at forståelsen av den ikke er komplett. Derfor hvis du vil du vite hva Islam virkelig sier, gå til kilden selv.

Koranlærerne lærer barna at man skal følge lover og regler i Norge, ikke hvordan du skal bryte dem. De lærer barna hvordan de skal forholde seg til samfunnet og være en bra muslim samtidig. De lærer hvordan de skal kunne greie å fremme sin sak gjennom det demokratiske samfunnet. Ikke gjennom ekstremisme, men ved forståelse, forståelse av hva som er i samfunnet, hva vi vil oppnå, hva vi vil unngå og hva vi ved å fremme vår sak kan forandre samfunnet for det bedre. Vi muslimer vil at flere nordmenn skal omfavne vår religion. Det får vi ikke til ved å spre vranglære. Men det får vi ved at flere vil lære mer om hva Koranen virkelig sier, ved å lese den selv. Islam er den raskeste økende religion i verden, om du liker det eller ikke, Aden. Og det er ikke koranlærerne som forklarer Islam til enhver nordmann der ute. Det er en nysgjerrighet i folk om å forstå den ekte Islam bedre. Siden media gir et galt bilde av Islam. Og disse nordmennene lærer Islam ved å lese Koranen. Kilden religionen Islam er kommet fra, ingen andre.

1 thought on “Koranlærere fortjener den respekten de får!”

  1. Jeg personlig vet om fire moskeer hvor det er voksne oppvokst i Norge som underviser på koranskole. Der legger de vekt på samfunnet og Koran. Jeg ser ikke den utopien Amal Adan fremstiller. Hun prøver å sette oss muslimer i dårlig lys. Virkeligheten er annerledes. Vi vil med hjelp av koranen forbedre vår situasjon i Norge, ikke forverre, slik som Aden mener vi har gjort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s