You are currently browsing the tag archive for the ‘Experience’ tag.

A story : once there was a little girl who started at school when she was seven. Her mum had taken good care of her. She had long black hair and was a real cuty. She was Urdu speaking, and had got a few Urdu speaking friends as well.

One day when they were out playing at school one of her friends told her that she would look more beautiful with short hair. The little girl thought about this for the weekend and managed to persuade her elder sister to cut her hair short.

On monday when she went to school she showed her friends her hair. And they all started making fun of her. One of them said, Now look, I have longer hair than you do!

This story has a moral, and it is not far from the truth. You need to be able to distinguish between your well-wishers and your so-called friends, whom would be delighted to see you drown in some trouble. Unless you can`t do that then you are going to have a lot of broken heart at different times because of how people treat you. Talking from experience. Has happened to many numerous times. Not all people are alike, but still, one needs to be careful whom one interacts with, cause not every person is trustable.

De fleste har noe kunnskap om rettighetene sine i Islam. Men hvilke rett andre har over dem skaffer de ikke nok informasjon om, for å leve etter. Som feks at menn sier for å plage sin fiance at de skal ha fire koner. Men de tenker ikke på det faktum at ikke et eneste menneske her i verden greier å være rettferdig mellom flere koner. Ingen greier å være som vår Profet Muhammad (pbuh). Men det er ikke derfor mannfolk nevner dette. Det er heller for at de skal prøve å ha overtaket og tåler ikke å bli irrettesatt. Gjør man noe galt må man jo på en eller annen måte få vite det. Men når det samme skjer om og om igjen, da blir nok metoden for irrettesettelsen ikke den fineste.

Det er blitt en trend nå til dags at unge menn sier at de skal ha fire koner, uten å ha noe anelse av hvilken byrde det ville være økonomisk og ikke minst hvor liten tid de hadde hatt for den familien. De kjenner til de rettighetene som gavner dem uten å vite om alle rettightene de har i Islam til sine foreldre, sin kone, sine søstre, og sine brødre og landsmenn. Det er veldig synd at de på denne måten prøver å manipulere det andre mennesket i livet deres, som de egentlig skal være trofast mot i både gode og dårlige dager. Er dette ekte kjærlighet? Kanskje de burde lese om livet til vår profet(pbuh), om hvordan han var mot sine koner, ingen kan oppnå slik fullkommenhet som Han. Ingen menneske greier å være slik rettferdig mot sine koner, som vår Profet (pbuh). En annen sak er det at det er noen land her i Europa hvor det er forbudt med flerkoneri, og Norge er blant de landene. I verste fall kan man få fengselsstraff for slikt. Istedet for å manipulere sin andre halvdel, bør de ikke heller bruke kjærlighet til å vinne hennes gunst? Jeg mener hat avler hat, mer kjærlighet, ja hva kan det gi annet enn mer kjærlighet?

Dersom vi muslimer har mange rettigheter i islam så har også andre mennesker rettigherer over oss. Man kan ikke tenke ensidig i denne framstillingen, for å kunne bli en bra muslim. Som f eks har foreldrene masse rett over barna sine når de blir gamle, samtidig har også barna rett på at foreldrene gir dem tid. Det går begge veier. Man kan ikke gå igjennom hele livet uten å ha lagt tid og arbeid i sine barn og så forvente at barna skal ta seg av dem når de blir godt voksne. Men i islam, dersom barna har nok vett i seg vil de uansett ta godt vare på sine eldre. Det kommer helt an på hvilken type oppvekst de har fått.

Den eneste løsningen på dette her er å lese mer om islam om de viktige personene i vår historie og lære av deres handlinger og deres tenkemåter, om hvordan en skal oppføre seg i ulike situasjoner. Dersom våre eldre generasjon har gjort noen feil i sine liv bør vi i det minste prøve å lære av de feilene, enn å gjøre de samme feilene som dem. Det beste er at for hver generasjon som vokser er at man har framgang og ikke at man tilbakegang.

Dowry is very common in India/Pakistan and is some of the reasons why people hate that they will get a baby-girl instead of a baby-boy. Because some day they will have to pay to get her married. Is someone buying her? NO, so why this tradition? We listen to the news that the family of men have long lists that they need a car and electronic devices and so many things that the brides family have difficulties having enough money to pay this. If this is the case of one girl, think if someone has a lot of sisters, what will happen to them. What future are they bringing the girl into? That one day someone is going to put a price on them, if you can’t give …. than the groom won`t marry her. This is so un-ethical. Doesn`t anyone who has a sister, think that she is also one day going to get married, are you guys going to sell her to someone? I believe not all the people think like that, but then again if this wasn`t a big issue in India / Pakistan why does people hate that they are having a baby-girl and take abortion some people goes to this extent that they sell their child, because they don`t have enough money to raise the child.

The bride has a right to receiving dowry from her husband which is written on their wedding day, even so their own families doesn`t let her use her right. For instance I`ve heard about families where the bride is asking for permission to take talaq as she can be given that, but her family doesn`t let her. Or even that her dowry which she is supposed to decide herself, she is not given that right at all. Although I agree that money is not everything and the fact that the dowry of the woman is much or little doesn`t make any big difference as long as she is happy with her husband. And of course at the time our sahabah lived the dowry between a bride and the groom was put to achieving more knowledge about Islam. That is so beautiful and inspiring.

Though what I do not like is that some people try to oppress women just because they don`t have “loud voice” and that is totally unacceptable. Women should not be forced or pressured by their family to make certain choices. In Islam women has the right just like men to say no to marriage, though we don`t give the women her right, and decide for her, thinking that she doesn`t know better. We can`t lock women inside her home forever. She has the right to get as much education she wants, and that right is given from our Prophet (pbuh). She is an individual and should be given the right to make her own choices. We should try to lessen her difficulties and let her journey be without hurdles. We woman can`t fight for our rights without the cooperation from the men in our family`s because they are the one whom oppress woman mostly and not the other way around. We should try our out most to live up to the values our Prophet has made. Just read his books about his seerah / hadees and understand how beautiful character he has and how well he maintained his relation to his wifes and other ties of kinship.

The issues of todays upbringing is that the family’s give their children different rights depending on their gender. They “tie up” their daughters and doesn`t let them go out and they let their sons live without boundaries and do anything. BOTH IS WRONG. This type of upbringing can if not avoided lead to difficulties later in their lives. Both girls and boys need to be given an upbringing with boundaries and an islamic upbringing from day one, with the seerah of our Propeth (pbuh) as our role-model, only than we will prosper.

In Norway most of the issues arises when the parents don`t give their children an islamic upbringing and that they are out earning money instead of giving their children some precious time that will teach them values they can implement in their lives. So the kids grow up become adults with all the good and the bad things that are in a society. And when the grown ups are ready for marriage the problems arises. The parents have different set of values then their children so who will they get married to? Will the children like the groom that the parents choose or the other way around.

The new generation can make a change. All we need is more knowledge about our Islam and some determination, strong will and guidance from above. InshaAllah we will make a change. Ameen summa ameen

Before I went more frequently to the Mosque than what I do nowadays. There are a few reasons for that. For the first I think that it`s the Masjid`s people responsibility to take care of the new people who come and encourage them to come on different days they celebrate. Though what I`ve experiences is that some people treat you really bad when you are there and tries to tumko neecha dikhana. I went to a program at the sunni mosque and there all the people were talking so loudly that I couldn`t hear the program. There was no respect to the people having a program. Instead of the Masjid being a place where one comes closer to ones spirituality people use it for different things. Some rishtey are made through those places, don`t want to talk how, but I`ve heard about som aunties that work for it and the people who are there talk more about their private things instead of listening to the speech of the Maulvi or the naat-reader. So I`m quite fed up and don`t have enough encouragement to go back on another program. What can I do to change this? I`m voicing my opinion so the people at least are aware over the circumstances.

Why do we go to the Mosque/Masjid? To come closer to Allah and his Prophet (pbuh) I hope and not for other selfish reasons. What I`ve experience make me not want to go back. I remember when I was on Umrah in Saudi Arabia. Now that was a different experience. I felt I come so much closer to Allah. The salat were recited so slowly that one could think of the interpretion that one knew while they were reciting it. Simply wonderful. Nowadays because of the pressure from the other muslims the namaz or especially the taraweeh is read so fast that one has difficulties following it. I felt that the people who came to Makkah sharif or Madeena sharif they came to pray not talk. I saw people praying all over the place and it really increased my imaan. Listening to the azan and praying with all the other, I felt unity and that we all are alike in front of our Lord. Even the higher class and the middle class and the poor were on the same row. I remember there was a woman there that hadn`t that clean clothes though when she prayed prayer after the salat she was so close to Allah that I got really amazed. Though no-one was giving her their seat to sit, she found a place in-between me and the ones beside me, and I could feel like she is like a person who is more closer to Allah than a lot of people at that place. A very nice experience. I would love more of these experiences in the mosques`in Oslo Norway. Just a request 😉

I don`t have a lot of friends and there is a reason behind that. Which is that my experience is that mostly friends are not to be trusted. Some of them they give wrong advice and then oneself come into trouble or they might try to mislead you somehow so that they can gain something. Of course not all are like this, but I can say i haven`t been the luckiest in choosing friends. Those few friends I have i know i can trust, but i have stopped having contact with people whom i don`t know that much. Because I don’t know their real intention when they are friendly to me. Koi dosron ko ekdam parakh lete hain, for others take more time in understanding who your true friends are. I`ve had so many bad experiences that I hardly trust anyone anymore.

One should be careful whom one confides with because friends ones becoming the worst enemies, can make the biggest harm to yourself and your loved ones. So be wise:) The little circle of friends I have I know I can trust, can you say the same about your friends?

Your appearance talks for itself when you are seen at work, at home or at a gathering. Lately I have been experiencing this a lot, because I`ve started to wear a jubbah at work, which is a long dress that goes to your feet and long sleeves. You can only see my face and hands as everything else is covered. What I`ve noticed when I started to use the jubbah is that a lot of people treat me differently, from when they`ve seen me in a jubbah. I`ve experienced being laughed at, being looked down to, not being noticed, not letting me into conversations. Actually it has felt like people are walking around with so many prejudice in their mind, which they don`t even know about. People have even tried belittling me.

On the other hand there have been a few people who do wear jubbah themselves, that have really appreciated it. If I talk about myself, it feels great to wear a jubbah, and InshaAllah I am going to keep on wearing it:) It does give a sence of security and doesn`t feel that anyone is staring at you for the wrong reasons. I feel great being wrapped and not let anyone else see me. The funny thing is that I feel so much more free in a jubbah than without a jubbah. Is that strange? Maybe for some people, though for me it feels great:)

I must share to incidents that have happened:

  1. This is from one of the times I had started using a hijab. I was working at my office. I have three desks there so our other employes can work there as well on certain days. One of the time I was working there and one of our senior employees too at one of the other desks, a person comes in and wants some help. And instead of talking to me, who was closer than he ( he was actually sitting with his back against the door, while I was sitting with my face against the door) that person whom came to the office for some reason started explaining his issues to him instead of me.
  2. Today while I was giving training to a new employe, by the way wearing a hijab and a jubbah, a person comes into the office for help, and he addresses himself to her. So she listened when I actually found out what the issue was and helped him with it. It looks like I surprised him talking fluently Norwegian.

These to incidents and many more have made me thinking that people may actually walk around and think that Muslimahs don`t work in Norway, or maybe they do but don`t cover themselves up like I do. I wonder what would happen if some of our female bosses started wearing a hijab and a jubbah at work, would people look down on them? Just because of their outfit? And if they would, shouldn`t they actually rather be looking at her qualifications instead of her appearance?

And by the way in case your wondering ” the beauty does lie in the eyes of the beholder”.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.