Mannfolk med masker

Solen går ned kl 16 nå til dags. Etter det er det mørkt. Så mørkt at en kvinne / jente som går hjem på den tiden kan føle mørket som ubehagelig. Det som nå er en konsekvens av pandemien er at de fleste folk hun møter på veien har på sorte masker. De som idag… Continue reading Mannfolk med masker

Strengere Straffenivå

Når incentiver ikke har virkning bør de gjøres enda strengere. Vi ser idag at flere ungdommer ikke bryr seg om bøter ved korona. Derfor har de heller ikke noen færre fester. Enda det kan ha store konsekvenser for samfunnet. Dette er sammenlignbart med straffen for voldtekt. Dersom den hadde vært streng nok hadde ikke voldtektsforbryter… Continue reading Strengere Straffenivå

What is actually purity?

There was a time when the people who were close to Allah, strived for internal purity. So they spent time alone worshipping Allah, far away from people. When other people met them they looked different from others. So people thought of them as majnoon. But when they raised their hands and supplicated to God, it… Continue reading What is actually purity?

Nyansene om tilliten til politiet må fremlegges

Hva er feil med befolkningen? Har den blitt rasistisk? 79% av befolkningen sier at de har høy tillit til politiet. Her er vel respondentene bare norske? Er det gjort noe undersøkelse på hva innvandrere mener om politiet? Ja de samme innvandrerne politiet bruker umåtelig med ressurser for å stoppe fra å bruke narkotiske midler, når… Continue reading Nyansene om tilliten til politiet må fremlegges

Innvandrerkvinner i jobb – en utopi?

Mange innvandrerfiendtlige politikere og offentlige klager over at færre innvandrerkvinner er i jobb. Men det er sjeldent at tallene over de sysselsatte innvandrere er analysert. Ca 67% av innvandrerne fra Afrika og Asia er sysselsatt (tall SSB 2019). For befolkningen som helhet er tallet 76%. Innvandrere fra Norden og EU har høy prosentandel i sysselsettingen.… Continue reading Innvandrerkvinner i jobb – en utopi?

Hva bestemmer popularitet?

Av Pakistan sine 220 millioner innbyggere, er 97% muslimer. I islam er rasisme ikke tillatt. Religionen sier at mennesker er like bortsett fra de som er gudfryktige, de er høyere i rang enn andre. Til tross for dette er det mange i samfunnet som opplever rasisme pga farge. Dette viser seg også i reklame. Både… Continue reading Hva bestemmer popularitet?