Oslo Politidistrikt viser frem sitt arbeid innen feltet arbeidslivskriminalitet. Stolt av eget arbeid om å stoppe mekanikere og bakeri, hvor det var synlig arbeidslivskriminalitet. Så glemmer politi-styrken den arbeidslivskriminaliteten som skjer på norske arbeidssteder, både private, kommunale og statlige. Både revisorer, rektorer, og styreledere. Her er brudd på grunnloven mellom linjene. Og det krever større ressurser for å løse det. Men problemet er jo også at politiet overser når de får tips fra informanter. Da er det ikke rart ingen ønsker å tipse igjen. Når ikke engang arbeidstilsynet så problemet. Og intern-revisjon og Fylkesmannen, ikke ‘ønsker’ å endre det som hender. Overser dere økokrim-kriminaliteten når den er gjort av etniske nordmenn? De har jo ofte høyere utdannelse. Når nordmenn bryter straffeloven. De er jo ofte kompetanse over lovbegrensningen og smutthullene i grunnloven. Oslo politi trenger å bruke mer ressurser for å stoppe smutthullene, som for eksempel å endre lovgivning, når brudd på loven er synlig, Det passer ikke politiyrket å ha selektiv hørsel. Smutthullsetikk kalte foreleser Øyvind Kvalnes det fenomen, når mennesker med høy/ lav utdannelse, unngår loven, fordi loven ikke er tilpasset dagens lovbrudd. Er det noen som tør påpeke ‘gorillaene’ i samfunnet? Dagens lovgivnings evne til å tilpasse seg endringsstrukturen til kriminelle miljøer er rigid og vanskelig å oppnå. Uten et apparat som tør å snakke med folk som sitter med mye kompetanse, selv om dette ikke er deres felt.