You are currently browsing the monthly archive for April 2013.

quranDu tar opp en sak om koranlærere uten å vite verken fra A til Å hva du snakker om, Amal Aden. Koranlærerne er lærere som har masse kunnskap om koranen. De har flyttet til Norge og lærer barna om vår religion ved at de selv har et ben i hver kultur. De utvisker misforståelsene vi som nordmenn har av Koranen. Det er med på å gi barna våre den riktige læren om Islam. Ikke et unyansert bilde av Islam som blir lært på de offentlige skolene. Koranlærerne lærer barna å være stolte av sine verdier og sin religion Islam slik at de en dag har motet til å stå foran det norske samfunnet og ta opp kampen for våre rettigheter i storsamfunnet.

Du skjønner vi er ikke som kristne som vrir og vender på vår lære for å tilpasse den vår situasjon. Nei. Enhver muslim må rette seg etter Islam, Islam kan ikke rette seg etter muslimer. Den er den eneste religion som i sin helhet er lik det den var for 1400 år siden da den ble sendt til profeten, jeg kan ikke si det samme om bibelen.

Dersom det står om en spesiell sak i koranen, skal vi følge det. Men om det landet vi lever i har forbud mot det, har vi ikke lov til å praktisere det, punktum. Muslimer har en plikt til å følge de lovene og reglene som det landet vi bor i har. Dersom vi ikke gjør det, er vi fortsatt muslimer, men ikke bra muslimer, og ivertfall ikke rollemodeller for vår kommende generasjon. Et eksempel man kan ta ut fra dette er polygami som er forbudt i Norge og dermed ikke noe en muslim kan praktisere her i landet pga dette.

Jeg skjønner ikke hvilken verden du lever i Aden. Alle de koranskolene jeg vet om har veldig flinke, de lærer barna å være stolte over sin religion og lærer den bort uten tilføyelser som ikke er i den virkelige lære. De får barna til å se den i lys av det samfunnet vi lever i, slik at barna kan finne hjelp via den for ethvert problem som skulle oppstå i dette samfunnet som delvis er intolerant for muslimske mennesker.

Har du noen gang hørt på hva koranlærerne tar opp. De tar opp situasjoner som preger ungdommen i Norge. Koranskolen holder ungdommen borte fra vold, narkotika, gjenger og all denslags. Hvordan kan det være dårlig for samfunnet. Dersom du hører på muslimske dai prate vil du forstå at de ikke gir mer informasjon om hvordan koranen skal tolkes og brukes i hverdagen. Ungdommen i Norge er de som drikker mest alkohol enn andre europeiske land, siden de får lov av sine foreldre. Er det heller den kulturen du vil at muslimsk ungdom skal følge. Slik at de ligger halvflate på veiene i nattestid og har mistet sin forståelse av hvor de er, både jenter og gutter, siden de er for fulle. Eller kulturen om hjemme-alene-fester hvor ungdom av begge kjønn har frie tøyler uten voksen tilsyn og Allah vet hvor mange voldtekter som finner sted der.

Det er riktig at vi norske muslimer er redde for barna våre. Det er ikke fordi Norge er et dårlig land. Men sammenlignet med andre land finnes det også dårlige sider i dette samfunnet som vi vil at våre ungdommer skal holde seg unna. De blir ikke ekstremister av å ha ønsket om å beskytte dem fra det onde i samfunnet. Man blir en praktiserende muslim, av å gjøre det og dermed en som følger sin tro. Å være en bra muslim er ensbetydende med å være en bra norsk borger. Jeg ser ikke at det skal være motsetninger mellom dette. Det finnes fantastiske flotte muslimer der ute som er gode norske borgere og suverene muslimer samtidig. Det finnes folk som mistolker religionen i enhver religion, det betyr ikke at religionen er dårlig, det betyr heller at forståelsen av den ikke er komplett. Derfor hvis du vil du vite hva Islam virkelig sier, gå til kilden selv.

Koranlærerne lærer barna at man skal følge lover og regler i Norge, ikke hvordan du skal bryte dem. De lærer barna hvordan de skal forholde seg til samfunnet og være en bra muslim samtidig. De lærer hvordan de skal kunne greie å fremme sin sak gjennom det demokratiske samfunnet. Ikke gjennom ekstremisme, men ved forståelse, forståelse av hva som er i samfunnet, hva vi vil oppnå, hva vi vil unngå og hva vi ved å fremme vår sak kan forandre samfunnet for det bedre. Vi muslimer vil at flere nordmenn skal omfavne vår religion. Det får vi ikke til ved å spre vranglære. Men det får vi ved at flere vil lære mer om hva Koranen virkelig sier, ved å lese den selv. Islam er den raskeste økende religion i verden, om du liker det eller ikke, Aden. Og det er ikke koranlærerne som forklarer Islam til enhver nordmann der ute. Det er en nysgjerrighet i folk om å forstå den ekte Islam bedre. Siden media gir et galt bilde av Islam. Og disse nordmennene lærer Islam ved å lese Koranen. Kilden religionen Islam er kommet fra, ingen andre.

khusho in salah

For years I was reading salah without khusho. I didn`t know that for the salah to be accepted by Allah khusho is important. Now I know and alhamdolillah am getting better at it. Here I will share a few tips on how I improve my Khusho in salah.

 • Soften your heart with repentence

Throughout the day we do so many bad deeds. Some we know are wrong, and some we don`t even know are wrong. Those bad deeds make our heart hard. When we have a hard heart we can`t have khusho. So soften your heart with reading some dhikr and astagfar like the third kalima: “Subhan Allahi wal hamdo lillahi va lailaha illallaho vallaho akbar. Valla havla walla kuvata illa billa hilaliyil azeem”. You can say it about 100 times before you read the salah, when you have time. It really helps to keep khusho in the salah. Read this article of how to ask for forgiveness if and when we have many sins.

 Some points of how to gain khusho in salah

 • Do properly wudhu before every salah. It helps you to calm down before you pray. Read about the benefits of wudhu here.
 • Try to listen to the adhaan 5 times daily. When Satan hears the call to prayer, he runs away to a distance like that of a distance of thirty-six miles from Medina. Abu Hurayra reported the Messenger of Allah (pbuh) as saying: When Satan hears the call to prayer, he turns back and breaks the wind so as not to bear the call being made, but when the call is finished he turns round and distracts (the minds of those who pray), and when he bears the Iqama he again runs away so as not to hear its voice and when it subsides, he comes back and distracts (the minds of those who stand for prayer).
 • The room of prayer should be simple and without anything that can and will distract you. Keep it simple.
 • The Prophet (pbuh) said: “When one of you prays, let him pray facing a sutrah, and let him draw close to it.”
 • Do dhikr or meditate before the salah or a lot throughout the day. When you are at work or anything else just do some dhikr while you are busy doing your work, it will keep you close to Allah, in sha Allah. The more we remember Allah outside the prayer the more we are able to have khusho while we are praying.
 • Remember death and the difficulties of the grave.
 • Know the meaning/interpretation of what you are reading in the salah. Try to memorize sentence by sentence what the arabic in the salah means. When you know what you are reading you will also feel the awe in standing before your Lord.
 • Know Allah. Know how Magnificent and Great He is. Learn more about his attributes and you will experience an awe when you are reading the salah.
 • Don`t be hasty. Read slowly in a slow pace without rushing through. Stop after every sentence and have a little pause. That is the sunnah way of reading it too.
 • Read the Quran daily, so you feel a connection with the book and its message, that will also keep your khusho on top.
 • Bounce back fast. When your thought slips away, simply bounce back, and think of the meaning. Don`t let one or two slips ruin your khusho because you get to angry that you are thinking of something else.
 • Read the ayah over and over again. When my khusho is low it helps for me to read one ayah repeatedly, and then the khusho comes back. Our sahabi used to read one ayah the whole night because he found many benefits from it. So reading the sentences over and over again will help you in maintaining your khusho.
 • Read different surah`s in the rakat`s. That will increase the concentration, and you will have to concentrate on what you say. It won`t get boring and you will keep you khusho.
 • Keep the light turned low. I sence that my khusho is better in a room where the light is low than in a bright room.
 • If it is Ramadan, don`t over-eat before you pray the salah. If the stomach is too full the khusho will be on a low level.

When you have khusho in salah, you can feel that your fingers or the whole hand gets numbed. You feel as there is a warm energy of light above you that is watching you and very close. You feel nearness to Allah, as He is with you.  “The Messenger of Allah (pbuh) said: ‘When a son of Adam recites a Sajdah* and prostrates, satan withdraws weeping, saying: ‘Woe is me! The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, and Paradise will be his; I was commanded to prostrate and I refused, so I am doomed to Hell.’” Therefore be thankful that you are one of those whom does pray. May Allah grant us all to become khashieen and help us in becoming better and better at worshipping Him and may Allah accept our good deeds and give us ajr azeem for them, ameen summa ameen.

People i admireEvery person that has done something remarkable is someone to look upto. We all admire different kinds of people. This is a list of what kind of people I admire, and why.

 • I admire those people who follows guidelines in Islam of how to be a good muslim.
 • I admire those people who don`t do what Islam has forbidden and that does all that Islam allows.
 • I admire those people who invite others to do good in life to attain the best hereafter.
 • I admire those who when they look at someone, try to point out the best in them, instead of pointing out the worst in them.
 • I admire those people who when they talk to people are including of most people, instead of excluding of most people.
 • I admire those who finds the best in others instead of trying to find the worst. As every person has some characteristics in them that are beautiful as well as some characteristics that aren`t good. If we point out the best, that person would be motivated to do even better. If we always pinpoint the bad characteristics than that person would be unmotivated to do better.
 • I admire those who take the five daily prayers seriously and tries to read them at their appointed time.
 • I admire those who have a positive mindset even though they`ve had their share of difficulties in their life.
 • I admire people who spread niceness and are contagious in that regard.
 • I admire people who want the best for others without thinking what they could get out of them.
 • I admire people who are happy for others happiness and sad in others`sadness.
 • I admire people who are good to their family members even when no one other than Allah is looking.
 • I admire people who don`t kick others when they are down, even though they have a chance to do so.
 • I admire people who do the right thing, no matter how difficult it might be in their situation, because they want to attain Paradise.
 • I admire people who bring out the best in others.
 • I admire people who try to motivate others to also do good in life so that they also could earn som good deeds.
 • I admire people who share the good that has happened in their life, so that others also can benefit from their success and become succesful.
 • I admire those people who try to live after the saying of our Prophet Muhamamd (pbuh) that says; ” Love for your brother what you love for yourself”.
 • I admire those people who when they pray for themselves and their family also include the whole Ummah in every sentence so that every muslim can benefit from their supplications.
 • I admire the people who takes Islam seriously not only for themselves but also for their loved ones, so they all can attain Paradise, in shaa Allah.

AfghanistanMedia is biased. It does not always talk the truth. Most of the journalist are allies of the US/jews and therefore they don`t talk about what really happens in reality. Jews and christians are allies of each other and talk ill of Islam. Especially when there is something that talks against themselves. For instance. When people in afghanistan or Pakistan are murdered by the US, they only tell fewer amount than what the real number of casualties are. They try to write the casualties in small numbers. But if american are killed in any attack they blow up the number and blame Islam right away. Maybe we should blame christianity for the casualties by US in afghanistan war or Pakistani borders than. They who killed them are christians, right?

Why doesn`t anyone raise a finger and point at the US. They are killing people, families, children, women because of a war without any meaning to it. Even if the numbers are only told in small amounts, behind every life that is killed, there are maybe a few hundred lives that are affected. We can`t put an amount of 11 kids that are being killed under the rug, because their just such a small amount. Think about the family’s that are left behind. How can children have anything to do with a war? Why are they killing families? When they kill civilians in afghan or pakistan or any muslim country, they conceal the number of casualties, and don`t talk about it. But when some americans are killed they always blame it on the muslims and blow up the number in their newspaper, put it on the frontage etc, and want the muslim community to condemn it. This is their double standards. Why can`t they condemn as followers of christianity, when they kill muslim children and women in muslim countries. Though they and the whole community expect us muslims to condemn the attacks that some people do just because their names are muslims. Islam doesn`t have anything to do with those attacks. Because Islam says that if you slay a person without any reason it is as if you have slayed the whole mankind and if you save a life it is as if you have saved the whole mankind. Slaying people just because you disagree with them is not Islam and not thought by our book Quran.

Every life is precious be it an american or an Afghani, muslim or not. No one has the right to label a war and kill innocent people just to gather their people against Islam. If Islam is their enemy how can so many people convert/ revert to this religion from their own kind and live peacefully in their own country? The US`s biggest threat is Islam because it is growing and people find this religion appealing. They are afraid that the muslims will govern the world and they will be left behind. That`s why they are trying to twist the Islam in their media from reality. They are afraid that if muslims will increase their own religion will be forgotten. Well wake up, it already is. How many people from their kind do practice their own religion? Most of them have become atheist because they have gone far away from their own religion. When religion is made a private issue instead of the state`s issue that is what happens, people leave religion. People forget it and live their lives without knowing what their own religion is teaching. That is what the case is here in Norway and in the rest of the West.

The US politicians are the ones we should blame if a terrorist attack happens in their country. The US is the only responsible one. Why? Because of their double standards in their politics, killing innocent family’s in muslim countries that doesn`t have anything to do with the war they themselves have founded. Just think about the thought for a moment. Someone kills your whole family. Someone kills the people whom have raised you up or your children. The people who you love the most are dreadfully killed. Don`t you think that the only thing that would be on your mind is revenge? People killing innocent children and women, because of what? They are feeding the extremists. Those people feed those family’s that has lost any family member and tell them who their enemy is. Wake up! Children in Palestine throw stones at the jew soldiers, and they fire back with guns. Who is the real enemy here? Is this fair? Is it fair that the US is funding Israel, an extremist state? Is it fair that Norway is buying weapons from Israel? They are funding an extremist state Israel that has taken over a country that wasn`t their own. We can`t excpect them to be fair because this is business to them. If americans are killed we start a war, if Afghanis or Pakistanis are killed nothing happens. The figures doesn`t even raise an eyebrow of an US politician. Are those human beings worth nothing to them? Is a life not a life be it Afghani or American? I guess not to them.

When the US will try to find peaceful ways of resolving their conflicts instead of using war, only then will the extremist put down their weapons and we will experience peace in the world. If we expect that killing innocent lives wont result in any retaliation, I better burst your bubble, because that ain`t happening. The US government is the biggest extremist and when they will begin to deal fairly with the countries they deal with, than they will experience long-lasting peace in sha Allah. May Allah give hidayah to the US government. Ameen summa ameen. Remember one thing, hates bread hate. If someone kills any of your family members I know you are not the one that will send choclate and candy to their house. Saying “thank you”. No matter how many quarrels you have had with that person, family is family, and we don`t want or like them to get brutally killed by an enemy. The US war agains terrorism is a war based on a lie. I hope they wake up an realize that soon, before more lives are killed, meaninglessly.

Logo-roed_profile_elementVi er mange muslimer i norge. Dersom alle velger å stemme kan VI bestemme hvem som sitter og styrer det landet vi bor i. Ja det landet som nå har sagt nei til niqab på skolen. Hvorfor? Fordi det ikke er nok muslimer i partiene. Fordi vi muslimer ikke bryr oss, blir våre meninger ikke tatt til hensyn. Hvis partiene forstår at vi er en stor gruppe og ønsker “det” eller “det”, vil de prøve å gi oss “det”, ellers mister de retten til å vinne. Det som er så dumt er at folk ser på egen gevinst istedet for samfunnets gevinst. VI må få flere folk som er ordentlig muslimer inn i partiene slik at de kan stå og forklare hva vi ønsker og/eller ikke ønsker. Dersom FRP kommer til makten kan det hende de banner hijab på skolen. F eks. Hva gjør vi da. Det hjelper ikke å gråte etterpå når løpet er kjørt. Man må vise handling når de spør din mening. VI er sterke om vi står sammen. Greier de å splitte oss, ja da har vi et problem. VI MÅ KJEMPE EN KAMP MED DETTE SAMFUNNET FOR VÅRE RETTIGHETER. og det får vi ikke til ved å ikke stemme.

Bare et spm, dersom din mor havner i fengsel siden hun bruker hijab, vil du be til Allah for at hun skal slippe løs, eller vil du gå til en advokat for å gjøre en sak mot staten (eller lignende) for at hun skal slippe løs? Du skjønner kanskje ikke men den advokaten kan være sendt fra Allah for å hjelpe deg i det øyeblikket, selv om han jobber i staten (eventuelt andre steder) og ikke er muslim. Når man synker i havet ber Allah om å hjelpe, så kommer det et skip og spør om du vil komme ombord?, sier du nei, jeg venter på Allah, jeg. Absurd, tro meg du vil ta imot den hjelpen du kan få, når du får den, siden muligens har Allah sendt noen for å hjelpe deg, ikke sant?

Allah vil ikke at vi skal gjøre dua uten å handle på hans vakre ord. For å få til en endring så må vi støtte de partiene som er noe bedre enn de værste. Ingen for alt servert i fanget. da hadde vi ikke trengt å jobbe. Men Allah sier ja du skal få mat på bordet men gå ut og jobb, ingen som setter det utenfor døra hver morgen. Det er parti som FRP som brygger breivikere, ikke Arbeiderpartiet. Det er FRP`ere som snakker stygt om islam og vil forby både det ene og det andre. Det er FRP som snakker nedsettende om muslimer, ikke arbeiderpartiet. Årsaken til at bønnerom ikke ble tillat var ikke nødvendigvis at høyre er imot det, men det var fordi FRP presset høyre ellers ville de ikke samarbeide med dem.TRO meg oppskriften Høyre pluss FRP regjering vil destruere samfunnet. Høyre snakker om jeg-mennesket. Mens arbeiderpartiet snakker om vi-mennesket og samfunnet vi lever i, hvilke goder vi skal ha som et samfunn. Tenker jeg. Tror ikke det finnes noe fasit. Men jeg råder alle til å ikke kaste bort stemmene sine, men å stemme på det partiet som er mest islamvennlig, eller ivertfall bedre enn verstingene. Vi må tenke på samfunnet vi lever i. Unnskyld meg men bare egoister vil stemme på høyre. De som bryr seg om sin bror stemmer rødt.

Enhver norsk muslim sin første prioritet er norge og sin tilværelse i det landet de bor i, neste prioritet er andre land. Dersom jeg ødelegger forholdene i min egen land for å forbedre forholdene i andre land, så vil jeg ikke seinere kunne hjelpe de andre personene. Første prioritet hjelpe meg selv og min situasjon for så å hjelpe andre og andres situasjoner. Dersom jeg i første omgang forverrer min situasjon og gjør meg selv svak så vil jeg i neste runde ikke greie å kunne hjelpe andre.

Frp og høyres politikk vil privatisere forskjellige goder som igjen vil forverre kvaliteten ved tjenestene og gjøre tjenestene dyrere. De vil også undergrave arbeidsrettighetene ved at de ansatte for dårligere betingelser og dårligere arbeidsvern ved oppsigelser, midlertidig ansettelse og de som jobber mindre enn 100%. Dette kommer spesielt til å gå utover kvinner som jobber mindre pga barn og familie. Spesielt vil det gå utover innvandrere siden de allerede har vanskeligheter med å skaffe seg jobb, når de da til slutt har fått jobben, kan sjefen lettere kvitte seg med dem pga av dårligere arbeidsvern, selv om de jobber bra. Mitt råd stem arbeiderpartiet eller sv og meld deg inn i fagforening, in sha Allah.

Stemmeretten er den sjansen vi får til at vår mening blir hørt. Vi må ikke gå glipp av den sjansen. Vi innvandrere har mange stemmer her i landet. Og det vet og utnytter politikerne. Dersom vi samles om et parti, kan det gjøre underverk. VI må ikke vise mistillit, men heller stå ved våre rettigheter og stemme på det partiet som er mest islam-vennlig og for et flerkulturelt samfunn, der de tar vare på storsamfunnet og de godene vi har i et velferdssamfunn. Din stemme er verdifull, mobilisèr flere og få til en positiv utvikling.

an islamic school yes or noThe youth need education. Not only education about the dunya but also about the hereafter. In many countries we muslims have migrated to, there isn`t any islamic school for children. Norway is such a country. Here we have Mosques where children learn arabic, but none muslim schools.

There are many advantages of having a school for only muslims. For instance, there will be segregation between the genders, and the food will be halal, the education will be seen from an Islamic perspective, the children will have friends that are muslims, they will read salah and learn arabic from the start. Just think about the impact this will have on the child. Getting in everything muslimized from the start. MashaAllah. I salute those people abroad, for instance in Britain where they have such alternatives for children. MashaAllah they are really lucky for having such an opportunity to give their children the proper Islamic education. I wish we had such alternatives here in Norway as well.

On the other side there could be some disadvantages if one has such schools. One of them would be that the children would talk their own mother tongue at school, so they won`t learn how to talk norwegian properly, from the pronunciation to the writing. My guess is that most of the kids will be from different muslim countries, and only a few native Norwegians, if any. So in a way they will get segregated from the Norwegians. Another thing is that later in life, when these people will become adults and will go searching for the right job, people whom are racist could try to put aside those people whom are apparently muslims and say that we don`t know if the children have gotten proper education at that muslim school. Though this is happening even know when we don`t have any school like this, people whom have an islamic name are singled out from the joblist, just because their muslims.

I guess eventually people would understand how resourceful we muslims are and muslim will be given jobs more easily, in sha Allah. I guess those racist people are getting old and will soon retire from their jobs. Young people nowadays have grown up in a multicultural society, so they know that muslims can and are doing a great job where they are hired. I guess as the muslims are proving themselves by taking higher education and with better jobs, as well as being an active part in building up Islam in their neighbourhood, i guess people will soon see them as a diamond instead of a stone, in sha Allah. To make this happen, WE muslim living in Norway, or any other country in the west, has a big responsibility to portray the right character from our conduct, the kind of character and dealing our Prophet Muhammad (pbuh) had in his business dealings. If we are far away from that conduct, we need to realize that our children or next generations are the ones that will reap what we sow. If we really care for them, we would do our best that our integrity as a muslim is on the highest level, as it should be in all our matters, in sha Allah. If not we need to look inside ourselves and see where our road is taking us, to hell or jannah?

As the muslims are increasing in number worldwide, mostly because of the converts/reverts and also the birthrate, we need to see such alternative school as a future for our next generation. Living in a society that is so un-islamic it is very important that we are able to take care of our good values in Islam. So that our next generation are protected from taking the wrong road. I guess the question isn`t if or not, the question is more about when and how. I believe there are a lot of people thinking about this, as they are becoming a family. We need a society where our values could rub off on Norwegians. So we need to show them the conduct that can motivate them to accept Islam. On the other hand we ough this to the next generation that is growing up now or in the future. If not many will be lead astray.

Learning Islam from an early age, and having friends that practice your deen from the start, can make a big difference in a child`s life. The difference of how serious those children will be in becoming a mohsin, the highest degree of a muslim in Islam. We want our kids to have this opportunity. If you are the one that is thinking of this future, do your best to talk with the right people and make it happen, in sha Allah. I guess from thought to action all we need is one person that takes his/her dreams seriously and is also putting them to action. In sha Allah there won`t be so long till we have such a wonderful place where the next generation of muslims in Norway will have a healthy environment to build their spiritual life as well as their worldly life.

The schools in Norway, where they teach lots un-islamic things, children aren`t segregated and have to have gym with both the genders together. Not to talk about the fact that children learn everything from an christen perspective instead of the islamic perspective. The food is not halal, and neither is the gender mixing halal. We need to give our children the proper way of thinking “Islam” from the start, that they don`t get from other schools before they are way past thirty years. And then they are too indulged in their family that they don`t have enough time to learn about Islam.

The person whom has such an idea and will put in to conduct just think about the amount of sadqa jariah, charity and bounties of sawabh that person will reap from it in the hereafter, in sha Allah. And all the children lives, that will be changed for the better. It`s no end to see that this is something that could be your door-opener to jannah. If you have the ability don`t let this chance go by. Do something, talk with people, one idea put to action can change mountains, all one need is a confident thought. In sha Allah. I pray that our next generations will get the proper understanding of Islam from an early age that they could live their lives according to it as well, to protect them from the ills of the society we are living in Norway. Ameen summa ameen.

Remember that even if this doesn`t apply to you yet because you don`t have any children, some day you would regret you thought like that. If you don`t see the children of this Ummah as your children, one day could come when your children would not get the proper guidance because others don`t see them as their responsibility. It is important that we unite and look at each others with one goal, to do give each other motivation to do better in this world and the hereafter, for us, for our family`s, for the next generations and for the potential muslims out there.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

April 2013
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.