Støttekontakt for barnevernet

Systemet i Norge gir barn mange rettigheter, men noen ganger ødelegger det mer enn det gagner. Årsaken er at vi muslimer har litt andre verdier om hvordan barn skal oppdras enn nordmenn. Forhold vi ikke liker blir sett på som vanlig i det norske samfunnet. Det kan skape problemer dersom barnet kommer på avveie. Enhver… Continue reading Støttekontakt for barnevernet